ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Το σύνολο των υπερηχογραφικών εξετάσεων διενεργούνται και κατ’οίκον, με υπερσύγχρονο φορητό έγχρωμο υπερηχοτομογράφο του οίκου Philips  (Philips, Andover, MA, USA), σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης του ασθενούς ή για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής διακριτικότητας και άνεσης.


Αγγειολογικές Υπερηχογραφικές Εξετάσεις


Επικοινωνήστε με το ιατρείο και κλείστε ραντεβού για κατ’ ιδίαν εξέταση κατ’ οίκον.